Những công thức sóng cơ cần nhớ

Những công thức sóng cơ không nhiều nhưng vẫn làm cho học sinh nhầm giữa các công thức này và công thức khác, giữa đại lượng này và đại lượng khác. Hiểu điều đó nên bài viết này được biên soạn mong muốn khắc phục những nhược điểm này cho học sinh. 1. Vận tốc… Continue reading Những công thức sóng cơ cần nhớ

Cialis Cialis Fiyat