Những công thức dao động tắt dần quan trọng

Dao động tắt dần là một chủ đề khó của chương dao động cơ, tuy nhiên nếu bạn biết cách học, biết lựa chọn kiến thức trọng tâm thì việc tiếp cận trở lên đơn giản hơn nhiều. Bài viết này sẽ giúp bạn làm được điểm đó bằng cách giới thiệu những công thức… Continue reading Những công thức dao động tắt dần quan trọng

Chu kì con lắc đơn

Giống con lắc lò xo, chu kì con lắc đơn được xây dựng từ việc chứng minh con lắc dao động điều hòa. Đây là công thức dễ dùng, dễ biến đổi, thường xuyên áp dụng nhưng nhiều bạn vẫn hay quên, vẫn hay nhầm lấn nên bài viết này sẽ giúp bạn khác phục… Continue reading Chu kì con lắc đơn

Năng lượng con lắc lò xo

Năng lượng con lắc lò xo

Để giải những bài toán vật lý 12 ngoài phương pháp động lực học còn phương pháp khác là định luật bảo toàn năng lượng mà học sinh được học lớp 12. Ở đó học sinh đã biết đến năng lượng con lắc lò xo, thế năng đàn hồi và động năng. Với mong muốn… Continue reading Năng lượng con lắc lò xo

Thay đổi chu kì con lắc lò xo

Thay đổi chu kì dao động

Một trong những dạng toán bạn dễ kiếm được điểm nhất, hay gặp nhất là chu kì con lắc lò xo. Tuy nhiên nó cũng khó khăn nhất định nếu bạn muốn đạt điểm cao trong bài thi đại học bởi đề đòi hỏi bạn nhớ được những kiến thức vật lý lực đàn hồi lớp… Continue reading Thay đổi chu kì con lắc lò xo

Đại cương về dao động điều hòa

Để học tốt những chương dao động cơ, sóng cơ, điện xoay chiều và sóng điện từ thì bạn bắt bược phải học tốt bài đại cương dao động điều hòa. Đây là kiến thức nền tảng giúp bạn chinh phục những kiến thức khó về sau. Bài viết này sẽ hệ thống những kiến… Continue reading Đại cương về dao động điều hòa

Hệ thức độc lập trong dao động điều hòa

Đây là bài viết thứ 2 về dao động điều hòa, ở bài trước ta bạn về những đại lượng dao động liên quan tới thời gian thì bài viết này sẽ loại bỏ đại lượng thời gian t ra. Những biểu thức dưới đây đã được mình chứng mình khá cần thận nên bạn… Continue reading Hệ thức độc lập trong dao động điều hòa

Cialis Cialis Fiyat