Sóng âm cơ học

Sóng âm là sóng cơ học được khảo sát kĩ ở lớp 12. Hai dạng bài tập thường gặp thuộc bài sóng âm là cường độ âm và mức cường độ âm. Để bạn có thể hiểu sâu dạng toán này mình sẽ nêu công thức được học trong sách giáo khoa, đi kèm với… Continue reading Sóng âm cơ học

Những công thức sóng dừng hay dùng

Công thức sóng dừng

Sóng dừng hình thành nên khi tại một vị trí trong không gian có sự gặp nhau của sóng tới và sóng phản xạ. Dựa vào phương trình tổng quát này ta suy ra được công thức sóng dừng ứng với trường hợp hai đầu cố định hoặc một đầu cố định và đầu còn… Continue reading Những công thức sóng dừng hay dùng

Cialis Cialis Fiyat