Bài tập vị trí vân trong giao thoa ánh sáng

Với mong muốn giúp bạn rèn luyện tốt khi gặp bài toán về vị trí vân sáng và vị trí vân tối nên bài viết này được biên soạn theo câu trúc đề thi chính thức của bộ, tất nhiên là kiến thức sẽ được hệ thống từ căn bản tới nâng cao để bạn… Continue reading Bài tập vị trí vân trong giao thoa ánh sáng

Vị trí vân sáng và vân tối trong giao thoa ánh sáng

Dạng toán vị trí vân giao thoa là một chủ đề quan trọng thuộc chương giao thoa ánh sáng. Những năm gần đây chủ đề này thường nằm trong câu 7 đến 8 điểm. 1. Vị trí vân sáng Vị trí vân sáng trên màn được xác định theo công thức: $x = k\frac{{\lambda D}}{a}$… Continue reading Vị trí vân sáng và vân tối trong giao thoa ánh sáng

Khoảng vân giao thoa trong sóng ánh sáng

Dạng toán tìm khoảng vân giao thoa trong sóng ánh sáng là một dạng dễ học, dễ kiếm điểm. Chỉ cần bạn nhớ chính thức công thức và những đại lượng vật lý là có thể làm tốt chủ đề này. 1. Khoảng vân là gì? Khoang vân trong sóng ánh sáng có độ dài… Continue reading Khoảng vân giao thoa trong sóng ánh sáng

Cialis Cialis Fiyat