Đối với sóng âm, hiệu ứng Đốp-ple là hiện tượng

Đối với sóng âm, hiệu ứng Đốp-ple là hiện tượng
A. giao thoa của hai sóng cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.
B. sóng dừng xảy ra trong một ống hình trụ khi sóng tới gặp sóng phản xạ.
C. tần số sóng của máy thu được khác tần số nguồn phát sóng khi có sự chuyển động tương đối giữa nguồn sóng và máy thu.
D. cộng hưởng xảy ra trongg hộp cộng hưởng của một nhạc cụ.

Hướng dẫn giải

Đáp án chọn là: C Hiệu ứng Đốp-ple là hiện tượng tần số sóng mà máy thu được khác tấn số nguồn sóng khi có sự chuyển động tương đối giữa nguồn sóng và máy thu.