Khi vẽ đồ thị sự phụ thuộc vào biên độ của vận tốc cực đại của một vật dao động tự do điều hòa thì đồ thị sẽ là đường gì

Khi vẽ đồ thị sự phụ thuộc vào biên độ của vận tốc cực đại của một vật dao động tự do điều hòa thì đồ thị sẽ là đường gì
A. Một đường cong khác
B. Đường thẳng đi qua gốc tọa độ
C. Đường elip
D. Đường parabol

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: B V$_{max}$=A.ω nên nếu xem biên độ A là ẩn thì đây là PT bậc nhất y=ax=> đồ thị là đường thẳng đi qua gốc tọa độ

Cialis Cialis Fiyat