Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa đổi chiều ngay khi:

Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa đổi chiều ngay khi:
A. Vận tốc bằng 0.
B. Dao động cơ đổi chiều.
C. Gia tốc bằng 0.
D. Lực tác dụng có độ lớn cực đại.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: C Khi gia tốc bằng 0 vật qua vị trí cân bằng nên lực kéo về đổi chiều

Cialis Cialis Fiyat