Chọn ý sai. Bỏ qua ma sát của không khí, dao động của con lắc đơn:

Chọn ý sai. Bỏ qua ma sát của không khí, dao động của con lắc đơn:
A. Là giao động tuần hoàn.
B. Có thế năng biến hoàn toàn thành động năng khi vật nặng về vị trí cân bằng.
C. Với góc lệch cực đại rất nhỏ là dao động điều hòa.
D. Có tần số tỉ lệ với gia tốc trọng trường g nơi con lắc dao động.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: D
Tần số con lắc: f = $\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{g}{l}}\Rightarrow $ Tần số tỉ lệ với cân bậc hai của gia tốc trọng trường g nơi con lắc dao động $\Rightarrow $ D sai.